LABORATORIUMPomiar objętości cieczy
w naczyniach tłokowych
w zakresie od 0,1 µl do 100 mlPomiar temperatur
w zakresie od -80°C
do 1370°CPomiar stężenia CO2
w zakresie od 0% CO2
do 60 % CO2Pomiar przepływu
powietrza w zakresie
od 0 m/s do 20 m/sWzorcowanie termometrów
w zakresie od -30 °C
do 180 °C